/* end top */

Vodohospodářská stavba roku 2015

Energeia dostala další důležité ocenění. Malá vodní elektrárna Štětí se stala Vodohospodářskou stavbou roku 2015 v kategorii staveb „sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod“, a to u investic nad 50 miliónů korun. 

Kromě investora (Energeia) byl oceněn také projektant, kterým je společnost Aquatis, a zhotovitel, tedy konsorcium Metrostav a Zakládání staveb. Cenu udělil Svaz vodního hospodářství ČR spolu se sdružením SOVAK. 

Cena byla předána 22. března 2016 na Slavnostním setkání vodohospodářů u příležitosti Světového dne vody. Setkání v pražském Kongresovém centru se účastnili ministr životního prostředí Richard Brabec a náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík. Zastoupena byla řada organizací z oboru vodního hospodářství. 

Za Energeiu byli přítomni Milan Sochůrek a Daniel Raus, který cenu přebíral. Ředitel společnosti Marek Černocký se předávání nemohl zúčastnit, ve svém vyjádření ale uvedl, že ocenění patří celému týmu, který se na budování MVE Štětí podílel. Doslova dodal: „Podmínkou úspěšného projektu a samotné výstavby byla spolupráce mnoha lidí. Považuji za životní štěstí, že jsem v takovém týmu mohl dílo spolu s nimi realizovat“. 

Současně zdůraznil klíčovou roli beneinvestorů, a také to, že z pohledu Energeie není Malá vodní elektrárna Štětí cílem, nýbrž prostředkem k uskutečňování obecně prospěšných projektů: charitativních a vzdělávacích, jež spolu mají tvořit poznání v souvislostech. 

Koncem roku 2015 získala Energeia také Českou sluneční cenu od národní sekce evropského sdružení Eurosolar. 

Celý název ocenění: Vodohospodářská stavba roku 2015 v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů (investice nad 50 mil. korun).