Novela zákonů o ČT a ČRo 

Společnost Energeia podporuje poslaneckou iniciativu, vedoucí ke zvýšení nezávislosti médií veřejné služby. Jde o novelu zákonů o České televizi a Českém rozhlase. Bude-li iniciativa úspěšná, změní se k lepšímu systém fungování těchto důležitých médií. 

Poslanecký návrh vychází z rozpracované novely, která již před časem začala vznikat na ministerstvu kultury. Navazuje na ni a zohledňuje její hlavní zásady. Model je inspirován Bavorskem, kde jsou média veřejné služby respektována a dobře plní své poslání. 

Cílem je zavedení systému, zabraňujícího stavu, kdy by se Rady ČT a ČRo mohly ocitnout pod politickým tlakem. Vliv politických stran se ale na druhou stranu poctivě přizná. Rady budou totiž tvořeny zástupci 22 významných organizací plus zástupci parlamentních poslaneckých klubů (tedy i opozice). Účast v nich bude čestná. 

Jsme přesvědčeni, že přijetí novely povede ke zvýšení nezávislosti a kvality médií veřejné služby. Výrazně se také zvýší jejich odpovědnost vůči koncesionářům, kteří na ně každoročně platí několik miliard korun. 

Novelu má ve svém programu současná vláda premiéra Sobotky a měla ji i vláda premiéra Nečase. Nejde tedy pouze o momentální koaliční (a už vůbec ne partajní) záležitost. Poslanecký návrh jde napříč stranami, což reflektuje skutečnost, že novela je v zájmu všech občanů, a tudíž i všech politických stran. 

Poslanecký návrh prošel širokou diskusí jak na úrovni politické a legislativní, tak i na úrovni občanské společnosti. Podle předpokladu by se mohl dostat do prvního čtení v Poslanecké sněmovně koncem letošního roku. 

Zde je seznam organizací, jež budou mít (kromě poslaneckých klubů) v Radách své zástupce: 

1.         Akademie věd České republiky
2.         Asociace profesionálních divadel České republiky
3.         Asociace producentů v audiovizi
4.         Asociace režisérů a scénáristů
5.         Česká biskupská konference
6.         Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.
7.         Česká rada dětí a mládeže
8.         Českomoravská konfederace odborových svazů
9.         Český filmový a televizní svaz FITES, z.s
10.       Český helsinský výbor
11.       Český olympijský výbor
12.       Ekumenická rada církví v České republice
13.       Federace židovských obcí v České republice
14.       Herecká asociace
15.       Hospodářská komora České republiky
16.       Česká konference rektorů
17.       Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
18.       České centrum Mezinárodního PEN klubu
19.       Svaz měst a obcí České republiky
20.       Syndikát novinářů České republiky, z. s.
21.       UNIE – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR
22.       Asociace ekologických organizací Zelený kruh