/* end top */

Novela zákonů o ČT a ČRo 

Společnost Energeia podpořila iniciativy, vedoucí ke zvýšení nezávislosti médií veřejné služby. Šlo především o poslanecký návrh novely zákonů o České televizi a Českém rozhlase. Ačkoli tato iniciativa nebyla zatím úspěšná, věříme, že schválení novely by přispělo k lepšímu systému fungování těchto důležitých médií. 

Poslanecký návrh vycházel z rozpracované novely, která již před časem začala vznikat na ministerstvu kultury. Navazuje na ni a zohledňuje její hlavní zásady. Model je inspirován Bavorskem, kde jsou média veřejné služby respektována a dobře plní své poslání. 

Cílem je zavedení systému, zabraňujícího stavu, kdy by se Rady ČT a ČRo mohly ocitnout pod politickým tlakem. Vliv politických stran se ale na druhou stranu poctivě přizná. Rady mají být totiž tvořeny zástupci 22 významných organizací plus zástupci parlamentních poslaneckých klubů (tedy i opozice). Účast v nich má být čestná. 

Jsme přesvědčeni, že přijetí novely by vedlo ke zvýšení nezávislosti a kvality médií veřejné služby. Výrazně by se také zvýšila jejich odpovědnost vůči koncesionářům, kteří na ně každoročně platí několik miliard korun. 

Novelu měly ve svém programu předchozí vlády (premiéra Sobotky i premiéra Nečase). Návrh novely prošel širokou diskusí jak na úrovni politické a legislativní, tak i na úrovni občanské společnosti.