O společnostiStruktura společnosti

Zakladatelé

Marek Černocký
Jana Černocká 
 
 
Správní rada

Jana Černocká 
předseda správní rady
Mgr. Kateřina Hájková 
člen správní rady
Ing. Miroslav Lekeš 
člen správní rady
 
 Dozorčí rada

Mgr. Petr Kuneš 
předseda dozorčí rady
Ing. Marie Urbanová, Ph.D. 
člen dozorčí rady

Ing. Petra Lekešová 
člen dozorčí rady
 
Statutární orgán


Marek Černocký
ředitel společnosti
 
Čestný výbor


Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Ing. Daniel Raus

Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

PhDr. Petr Kolář

Ing. Libor Winkler, CSc.