O společnosti

  • Posláním společnosti je rozvíjet lidský potenciál sociálními aktivitami a vzděláváním v souvislostech. 
  • Toto poslání společnost naplňuje realizací charitativních, vzdělávacích, mediálních a kulturních projektů. Stimuluje tak diskuzi o hodnotách společnosti. 
  • Součástí činností je výroba ekologicky čisté energie, která spolu s příspěvky dárců vytváří zdroje financování pro obecně prospěšné činnosti. 

Struktura společnosti

Zakladatelé
Jana Černocká a Marek Černocký 
Správní rada 
Jana Černocká, předseda správní rady
Mgr. Kateřina Hájková, člen správní rady
Ing. Miroslav Lekeš, člen správní rady 
Dozorčí rada
Mgr. Petr Kuneš, předseda dozorčí rady
Ing. Marie Urbanová, Ph.D., člen dozorčí rady
Ing. Petra Lekešová, člen dozorčí rady
Statutární orgán
Marek Černocký, ředitel společnosti
Čestný výbor
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
filosof, pedagog, vědecký pracovník, přednáší na fakultě Humanitních studií UK
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
římskokatolický kněz, molekulární biolog, pedagog, přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK
Ing. Daniel Raus
novinář, spisovatel, dlouholetý šéfredaktor ČRo 6 a později ČRo Plus, působil v rozhlasové stanici Svobodná Evropa
PhDr. Petr Kolář
konzultant, občanský aktivista a bývalý diplomat, působil m.j. jako náměstek MZV, poradce prezidenta V. Havla, byl velvyslancem ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku.
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
partner KPMG, bývalý guvernér České národní banky, přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK
Ing. Libor Winkler, CSc.
spolumajitel a předseda představenstva společnosti RSJ, a.s., investor, člen správních a dozorčích rad několika neziskových organizací