Staňte se beneinvestorem

Když se rozhodnete podpořit některou z obecně prospěšných činností energeia o.p.s. formou daru jako beneinvestor, budou obdržené finanční prostředky neustále zhodnocovány obnovitelnou energií vody ve prospěch této činnosti. Každoročně na ni půjde minimálně deset procent z celkového objemu poskytnutého daru, a to po dobu nejméně dvaceti let! Beneinvestice bude současně využita k umoření části bankovního úvěru, kterým je elektrárna zatížena.

Podpořte některou z činností

Můžete věnovat prostředky přímo na některou z činností energeia o.p.s. V takovém případě se celý obnos jednorázově využije výhradně na danou činnost.

 

Kontaktní osoba
Daniel Raus
+420 606 634 843
daniel.raus@seznam.cz