/* end top */

Energeia získala Českou sluneční cenu

Obecně prospěšná společnost Energeia obdržela 23. listopadu Českou sluneční cenu 2015 od národní sekce evropského sdružení Eurosolar v kategorii slunečního projektu. Cena byla udělena za vybudování vodní elektrárny na Labi a využití prostředků pro humanitární účely. Slavnostní ceremoniál se odehrál na půdě Senátu České republiky za přítomnosti senátorky Jitky Seitlové a senátora Miloše Vystrčila. 

Za Energeiu převzal ocenění ředitel společnosti Marek Černocký, který uvedl: „Vybudovaná vodní elektrárna může financovat vlastní charitativní a vzdělávací projekty díky dárcům, takzvaným beneinvestorům, kteří ji spolufinancovali. Synergické propojení dárců, obnovitelného zdroje a charity vytvořilo zcela nový model fungování neziskové organizace“.

Cenu odevzdal předseda českého Eurosolaru Milan Smrž, který zmínil velkou závislost České republiky a Polska na konvenční energetice, kvůli které „mají tito nositelé významné postavení a mohou být ve svých zemích vzorem“. Přítomen byl také prezident Eurosolaru prof. Peter Droege, podle něhož je letošní rok významný řadou povzbudivých úspěchů evropské energetické revoluce zdola. Doslova uvedl: „Evropská legislativa může dále podpořit cílenými politickými rozhodnutími a ekonomickými stimuly rozvoj na regionální a místní úrovni“. 

Eurosolar je evropská nezisková organizace, jejíž zakladatelé významně přispěli k tvorbě zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie. Příslušný právní rámec byl už implementován v šedesáti zemích světa. Zakladatel organizace Hermann Scheer vycházel z předpokladu, že je možné úplné zásobování obnovitelnou sluneční energií. Česká pobočka existuje od roku 2000. Sdružuje fyzické a právnické osoby, jež podporují základní cíl, kterým je úplná náhrada fosilních a jaderných energetických zdrojů. 

Ve Valdštejnském paláci se udělovalo také dvanáct Evropských slunečních cen, a to v osmi kategoriích. Získaly je obce a společnosti z Dánska, Německa, Švýcarska, Itálie, Rakouska, Švédska. V České republice získala cenu v kategorii Energeticky soběstačná komunita obec Kněžice u Třebíče. Eurosolar uděluje Evropské sluneční ceny od roku 1994.

Více na www.eurosolar.de