/* end top */

Struktura společnosti

 
 
Zakladatelé


Marek Černocký

Jana Černocká 
 
 
Správní rada


Jana Černocká 
předseda správní rady

Mgr. Kateřina Hájková 
člen správní rady

Ing. Miroslav Lekeš 
člen správní rady
 
 Dozorčí rada


Mgr. Petr Kuneš 
předseda dozorčí rady

Ing. Marie Urbanová, Ph.D. 
člen dozorčí rady

Ing. Petra Lekešová 
člen dozorčí rady
 
Statutární orgán


Marek Černocký
ředitel společnosti
 
Čestný výbor
 
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
filosof, pedagog, vědecký pracovník, přednáší na fakultě Humanitních studií UK
 
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
římskokatolický kněz, molekulární biolog, pedagog, přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK
 
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
partner KPMG, bývalý guvernér České národní banky, přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK
 
PhDr. Petr Kolář
konzultant, občanský aktivista a bývalý diplomat, působil m.j. jako náměstek MZV, poradce prezidenta V. Havla, byl velvyslancem ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku
 
Ing. Libor Winkler, CSc.
spolumajitel a předseda představenstva společnosti RSJ, a.s., investor, člen správních a dozorčích rad několika neziskových organizací
 
Ing. Daniel Raus
novinář, spisovatel, dlouholetý šéfredaktor ČRo 6 a později ČRo Plus, působil v rozhlasové stanici Svobodná Evropa