psychologicko sociální pomoc

Poskytujeme psychologickou pomoc a sociální poradenství vedoucí ke zvládnutí nebo předcházení krize či obtížné situace. Nabízíme bezplatné odborné poradenství lidem, kteří mají potřebu promluvit si a poradit se s odborníkem. 

 

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA 

Službu poskytujeme lidem a rodinám s dětmi, jenž se ocitli v situaci, kterou v danou chvíli nedokáží řešit vlastními silami nebo chtějí takové situaci předejít. 

Můžete za námi přijít do kanceláře, kde probíhají schůzky s psycholožkou nebo sociální pracovnicí.

Můžeme za Vámi přijít na domluvené místo. Tato forma služby je prvořadě určena rodinám, pečujícím o dítě, které má život ohrožující onemocnění nebo život limitující onemocnění (myšleno časově) a lidem, kteří mají snížené schopnosti a dovednosti a potřebují podporu pracovníka, aby mohli uplatnit svoje práva a oprávněné zájmy. Sociální pracovnice je doprovází při obstarávání osobních záležitostí (např. na úřady).

 

SLUŽBA JE

bezplatná a můžete ji využít anonymně a bez doporučení.

 

DRUH A ROZSAH SLUŽBY

Nabízíme odborné sociální poradenství a psychologickou pomoc v oblasti osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztahů. Pomoc může být jednorázová i dlouhodobá. 

sociální poradenství zahrnuje:

psychologické poradenství zahrnuje:

 

CÍL SLUŽBY

 

KONTAKT

 

PROVOZNÍ DOBA

 

ZAMĚSTNANCI