Zdravotně - sociální projekty 

V oblasti zdravotně - sociální podpory se zaměřujeme především na činnosti pro rodinu a děti. 

Jsme otevřeni pro navázání spolupráce a partnerství i s dalšími neziskovými organizacemi na nových i již existujících projektech. 

 
Předškolní klub Amálka
Ukončené aktivity