/* end top */

Podpora rodin s dlouhodobě nemocnými dětmi

V rámci této služby zajišťujeme dětem náplň jejich běžných dnů, které vlivem dlouhodobého onemocnění tráví převážně v domácím prostředí. Součástí služby je také podpora celé rodině a hledání individuálního řešení včetně přirozených zdrojů v okolí rodiny. 

Služba je určena rodinám z Heřmanova Městce a okolí v dojezdu 15 km, které dlouhodobě pečují o dítě s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním ve věku do 18 let. 

Služba je poskytována na základě sepsané Smlouvy o péči o dítě v pracovní dny, ve výjimečných případech a po domluvě i o víkendu. 

Služba zahrnuje plánování, přípravu a realizaci volnočasových aktivit, které povedou k pozitivnímu fyzickému, psychickému a sociálnímu rozvoji děti, zejména pak podporu při vzdělávání a kontaktu se sociálním prostředím, aktivity pro psychomotorický rozvoj, doprovod na rehabilitace atd.

V současné době se jedná o pilotní projekt pro konkrétního chlapce, který potřebuje nepřetržitou a individuální péči. Účelem projektu je podpořit chlapce v postupném zapojování do školního prostředí a zvládání běžných denních činností. 

Kontaktní osoba
Petr Kuneš
+420 777 197 680
energeia@energeia.cz