/* end top */

Svoboda médií

Žijeme ve středoevropském prostoru, kde je svoboda médií mimořádně důležitou otázkou. Právě tento prostor totiž protínala během studené války železná opona, jež se stala jedním ze symbolů zhoubného vlivu propagandy. 

Pokud se někomu zdálo, že pádem komunismu se automaticky zabezpečí svoboda médií, byl to omyl. Už první generace v nově budovaných demokraciích o ně vedla řadů zápasů. Nynější, fakticky už druhá polistopadová generace, čelí opět nečekaným výzvám.

Platí to pro všechny čtyři země středoevropského prostoru, tedy pro Slovensko, Polsko, Maďarsko i Českou republiku. Ukazuje se, že média jsou indikátorem celkového stavu společnosti. Jejich nezávislost je klíčová pro zdravý stav dalších institucí, od politických, přes justici, až po místní zastupitelstva. 

Slovensko zažilo velký boj o média během vlády premiéra Mečiara, těžkou ranou bylo později spojení veřejnoprávního rozhlasu a televize. V Maďarsku se bez jakýchkoli ohledů rozhodl ovládnout média premiér Orbán, především zákonem z 1. července 2015. Polsko zažívá podobný otřes také od roku 1015, vláda tam fungování médií veřejné služby značně ochromila. Situaci v zemích střední Evropy byla věnována konference "Střední Evropa - Konec snu o demokracii?".

Středoevropské země tak čelí hned několika výzvám. Zatím zde nestačila vzniknout kultura respektu vůči nezávislosti veřejnoprávních médií. Systém, daný zákony, je dostatečně nechrání před politickými a lobbystickými vlivy. Orientace obyvatel ve složitém mediálním světě je nízká. A na scénu vstupuje v dobrém i ve zlém vliv internetu. 

Právě díky internetu nastal také celosvětový pokles prodeje novin a časopisů, stejně jako pokles financí, jež inkasovala klasická média z reklamy. Stále méně ziskové tituly díky tomu kupují bohatí lidé už nikoliv proto, aby na nich vydělávali, ale proto, aby si zajistili vliv. Tím se otvírá cesta k nebývalé manipulaci. 

Dalším fenoménem naší doby je pak cílená a dobře promyšlená propaganda některých zemí, v našem prostředí zejména Ruska. Dostatečně známým faktem je dnes už to, že kremelský režim věnuje značné prostředky na změnu veřejného mínění v různých zemích, včetně středoevropského prostoru. 

Společnost energeia o.p.s. je proto přesvědčena o potřebě zákonů, jež by více chránily nezávislost médií veřejné služby. Současně by měly bránit nebezpečným střetům zájmů a napomáhat celkové kultivaci zdejšího mediálního prostředí. Je to v zájmu nás všech, především koncesionářů, ale v konečném důsledku i politiků, kteří potřebují v novinářích silné a seriózní partnery. 

Do konce roku 2017 jsme spolupracovali s platformou Svobodu médiím, jež usiluje o změnu legislativy. Ačkoli v současnosti nesou příznivé podmínky pro její prosazení, považujeme ji za důležitou pro zdravý vývoj naší společnosti.

Bližší informace k novele zákonů o ČT a ČRo zde.

Kontaktní osoba
Daniel Raus
+420 606 634 843

daniel.raus@seznam.cz