/* end top */

Preventivní program pro děti a mládež

Tuto aktivitu jsme realizovali v roce 2016 ve spolupráci s organizací ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Pozitivním působením formou přednášek a interaktivních besed na školách jsme se snažili orientovat děti a mládež k zodpovědnému přístupu k sexualitě, rodičovství a vztahům mezi lidmi vůbec. 
V současné době tuto aktivitu nevykonáváme.
 
 
Kontaktní osoba
Jana Černocká
+420 777 028 435
energeia@energeia.cz