/* end top */

Předškolní klub Amálka

Předškolní klub jsme provozovali v roce 2016 ve spolupráci se zapsaným spolkem Amalthea. V současné době klub provozuje samostatně Amalthea, z.s.

Smyslem této činnosti je prostřednictvím pravidelných a strukturovaných vzdělávacích aktivit předávat dětem znalosti, dovednosti a návyky nezbytné k úspěšnému vstupu do mateřské školy a prvních tříd základních škol. Předškolní klub Amálka je součástí služeb, které pomáhají rodinám žít běžný harmonický život.

Bližší informace o Předškolním klubu Amálka zde.

 

Kontaktní osoba
Petr Kuneš
+420 777 197 680
p.kunes@energeia.cz