Domácí dětská paliativní péče

Současné aktivity

  • připravujeme registraci pro poskytování zdravotní služby na území Pardubického kraje
  • budujeme multidisciplinární tým pracovníků - lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, duchovní, terapeuti, dobrovolníci
  • uspořádali jsme První regionální konferenci dětské paliativní péče - informace zde
  • pracujeme na vzniku osvětového materiálu o dětské paliativní péči, který bude mít formu brožury

 

Aktivity v roce 2016

  • podařilo se nám navázat spolupráci s Alžbětou Markovou, MAS – spoluzakladatelkou a dlouholetou pracovnicí mobilního hospice, který provozuje Cesta domů, z. ú. Alžběta Marková nám pomáhá v nastavení a zavedení dětské paliativní péče
  • účastnili jsme se veřejně dostupných akcí v této oblasti (konference, semináře, kurzy)
  • vytvořili jsme základní vizi pro poskytování dětské paliativní péče naší společností
  • záhajili jsme aktivitu s přesahem do dětské paliativní péče, kterou je Podpora rodin s dlouhodobě nemocnými dětmi.

 

Aktuální informace, zajímavé odkazy a dokumenty:

3. listopadu 2016 se uskutečnil 4. ročník odborné konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V rámci konference jsme vystoupili s příspěvkem Dětská paliativní péče v regionu. Program konference zde.

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2016 se uskutečnla Druhá konference dětské paliativní péče v ČR

Stav dětské paliativní péče - únor 2016

Standardy dětské paliativní péče v Evropě

Charta práv dítěte s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním

Odkazy na weby zabývající se dětskou paliativní péčí:  Česká společnost paliativní medicíny, Detsky-hospic.cz

 
Kontaktní osoba
Petr Kuneš
777 197 680
energeia@energeia.cz

 

Zaměstnanci
Alžběta Marková, Martina Hartlová, Hana Chmelíková, Marcela Menšíková, Klára Pejchová, Marta Pleskotová, Lucie Řeháková