Domácí dětská paliativní péče

KDO JSME?

Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči dětem s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním a jejich rodinám v domácím prostředí. Péče zahrnuje oblast zdravotní, psychosociální i spirituální.

JAKÝ JE NÁŠ CÍL?

Dítě zůstává v kruhu blízkých osob a v prostředí, kde se cítí bezpečně. Nejčastěji je to doma, ale může to být i v nemocnici nebo jiném zařízení. Míru podpory si rodina určuje sama.

KOMU PÉČI POSKYTUJEME?

Péči poskytujeme dětem od narození do 19 let. Kontaktovat nás mohou rodiče, kteří již pečují o dítě a nebo očekávají narození dítěte s život omezujícím, či život limitujícím onemocněním.

JAK NAŠE PÉČE PROBÍHÁ?

Za dětmi jezdíme do jejich domácího prostředí. Četnost návštěv závisí na zdravotním stavu dítěte a potřebách rodiny. Konkrétní péči konzultujeme s ošetřujícím lékařem a rodinou.

KDO PEČUJE?

Náš̌ tým tvoří zdravotní sestry, psycholog, sociální pracovníci.

KDE PŮSOBÍME?

V celém Pardubickém kraji. V současné době pracujeme na registraci pro poskytování péče v Královéhradeckém kraji.

KDY JSME PRO NAŠE PACIENTY K DISPOZICI?

Péči poskytujeme 24 hodin 7 dní v týdnu. Rodina má k dispozici telefonní číslo, na které nás může kdykoliv kontaktovat.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PŘIJETÍ?

Zásadní je chuť a možnost rodiny pečovat o dítě v domácím prostředí s ohledem na kapacitu našeho týmu.

JAK JE NAŠE PÉČE HRAZENA?

Služba je pro pacienty a jejich rodiny bezplatná. Náklady na poskytování péče jsou hrazeny z hospodářské činnosti společnosti.

 

Aktuální informace, zajímavé odkazy a dokumenty:

Uspořádali jsme První regionální konferenci dětské paliativní péče v Pardubicích - informace zde

V roce 2016 jsme zahájili aktivitu Podpora rodin s dlouhodobě nemocnými dětmi.

Stav dětské paliativní péče - únor 2016

Standardy dětské paliativní péče v Evropě

Charta práv dítěte s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním

Česká společnost paliativní medicíny

Detsky-hospic.cz

 
Kontaktní osoba
Jana Černocká
777 028 435
energeia@energeia.cz

 

Zaměstnanci
Martina Hartlová, Hana Chmelíková, Petr Kuneš, Marcela Menšíková, Tereza Panušková, Klára Pejchová, Marta Pleskotová