Sociální projekty 

V oblasti sociální pomoci se zaměřujeme především na činnosti pro rodinu a děti. 

Do konce roku 2015 jsme spolupracovali s Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček na zajištění dětské hospicové péče. Dlouholetá partnerství s těmito organizacemi byla ukončena na základě výrazně rozdílných představ o vzájemné spolupráci. V současné době pracujeme na zahájení samostatného poskytování služeb v oblasti dětské paliativní péče.

Snažíme se také o rozšíření našich služeb na region v místě sídla společnosti.

Jsme otevřeni pro navázání spolupráce a partnerství i s dalšími neziskovými organizacemi na nových i již existujících projektech. 

 
Předškolní klub Amálka
Ukončené aktivity