Vodní elektrárna - MVE Štětí

Parametry projektu

Projekt „Malé vodní elektrárny Štětí“ (MVE Štětí) představuje optimální využití hydroenergetického potenciálu profilu řeky Labe na jezu Štětí–Račice. Úspěšnost projektu byla podmíněna nutností dodržet optimální poměr mezi celkovými investičními náklady a předpokládaným množstvím vyrobené energie.

Na přípravu a realizaci bylo využito zkušeností ze staveb vodních elektráren při jezech na dolních tocích Vltavy a Labe, a také poznatků získaných při povodních v srpnu 2002.

Jádrem technologie jsou dvě přímoproudé  Kaplanovy turbíny v provedení PIT o průměru oběžného kola D 5,10 m s maximální dosažitelnou hltností obou turbín v souběhu 300 m3 a dosažitelným provozním výkonem – 5,8 MW. Průměrná roční výroba je 31,5 GWh.

Celková pořizovací cena vodní elektrárny včetně přípravy projektu dosáhla částky 964 miliónů korun bez DPH.

Realizace a financování projektu

Příprava projektu začala již v roce 2001. V květnu roku 2005 bylo získáno územní rozhodnutí a v roce 2006 postupně všechna potřebná stavební povolení, včetně povolení k nakládání s povrchovými vodami. 

Od roku 2005 až do roku 2014 byly veškeré náklady financovány prostřednictvím "beneinvestorů". Jednalo se především o přípravu projektové dokumentace, výběrová řízení, nákupy pozemků, stavbu připojení MVE Štětí na síť ČEZ distribuce, a.s., projektový tým investora, zkušební provoz elektrárny a další související výdaje.

Financování i realizace bylo na základě podmínek výběrového řízení svěřeno zhotoviteli – konsorciu Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s. Předáním staveniště dne 19. 3. 2012 byla stavba zahájena.

Hlavními subdodavateli díla se staly firmy Voith Hydro Rakousko, Siemens, a.s., Ingos, a.s.,  s Elpak, s.r.o. a P&S, a.s. Připojení MVE Štětí projektovaly firmy RP Technik a Elektroprojekty Miroslav Kvintus Lovosice, stavbu připojení MVE realizovala firma Argo Automatizace, s.r.o.

V roce 2012 projekt elektrárny obdržel rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o přidělení dotace z OPPI do výše 250 mil. Kč, což představuje přibližně 26% z celkových investičních nákladů.

Refinancování zprovozněné elektrárny, tedy zaplacení díla zhotoviteli zprostředkovala skupina poradců a právníků poradenské společnosti KPMG Česká republika pod vedením Zdeňka Tůmy. Proces přípravy struktury financování obecně prospěšné společnosti bankou trval víc jak 10 měsíců. Z přihlášených zájemců byla vybrána Komerční banka, a.s.

Předáním zprovozněné a zkolaudované elektrárny dne 16. 2. 2015 došlo k dokončení etapy realizace. Úhrada díla zhotoviteli proběhla 27. 2. 2015. Dne 1. 4. 2015 byla načerpána dotace z OPPI. Dne  27. 7. 2015  pak následovala dotace z OPŽP ve výši 4,3 mil. Kč na spolufinancování části projektu, takzvaných rybích přechodů.

Výkup elektřiny

Veškerou vyrobenou elektrickou energii vykupuje společnost E.ON Energie, a.s. Dotovanou část tržeb za prodanou elektřinu hradí Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE).

Provoz elektrárny

Je zajištěn vlastním provozním týmem v partnerství se společností ENERGO-PRO Czech, s.r.o. Dále spolupracujeme se společností Elpak, s.r.o. a Siemens Industry Štětí Mondi a.s. Tým operátorů, je složen ze zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oboru s potřebnou autorizací.

Exkurze na elektrárně

V případě zájmu veřejnosti, škol, firem a jiných institucí je možné si na adrese mvesteti@energeia.cz  nebo energeia@energeia.cz  objednat exkurzi s odborným výkladem.

Kontakt na elektrárnu

Litoměřická 832
411 08 Štětí (mapa)

Tel: +420 773 379 581        Video - stavba MVE Štětí v 5 minutách                    Video 6 min. s anglickými titulky                             Video 18 min. s anglickými titulky