Média 

Svobodná společnost potřebuje svobodná média. A stav médií je indikátorem stavu společnosti. Jestliže byla kdysi problémem dosažitelnost informací, dnes se paradoxně stává problémem jejich přetlak. Stále důležitější je tím pádem schopnost orientovat se v přesyceném prostředí, rozlišovat váhu jednotlivých zdrojů, posuzovat pravdivost různých zpráv a přiměřenost postojů.

Éra internetu mění navíc výrazně tradiční vztah člověka k informacím. Na jednu stranu nabízí jejich dostupnost v míře, jaká nebyla kdysi myslitelná. Na druhou stranu působí na jejich inflaci a umožňuje vysokou míru jejich manipulace. Technicky lze s relativně malými prostředky fabrikovat smyšlenky, jež ve virtuálním prostoru působí důvěryhodně.

Důležitá je proto mediální gramotnost, jež by se měla vyučovat na školách už od útlého věku, neboť právě mladá generace je mimořádně zranitelná. Osvěta je ale potřebná pro všechny věkové skupiny bez rozdílu. Nové technické možnosti totiž začala využívat propaganda extrémistických organizací a dokonce i některých států.

Společnost Energeia se proto podílí na organizování konferencí, jež mají k potřebné orientaci přispívat. Za důležité považuje také prosazování legislativních změn, jež by přispěly ke svobodě médií v České republice.

Svoboda mediím
Ukončený projekt