Další aktivity

V rámci dalších aktivit se v souladu se zakládací smlouvou zaměřujeme na projekty a činnosti, jejichž záměrem je přispět k prohlubování poznání v nejrůznějších oblastech lidského působení. Tak jako ve všech činnostech i v těchto aktivitách jsme otevřeni spolupráci zejména s neziskovými organizacemi v rámci celé České republiky.