Další aktivity

V rámci dalších aktivit se v souladu se zakládací smlouvou zaměřujeme na projekty a činnosti, jejichž záměrem je přispět k prohlubování poznání v nejrůznějších oblastech lidského působení.