/* end top */

Audioknihy

V poslední době se často mluví o „křesťanských hodnotách“ naší společnosti. Ať už je tento termín používán účelově nebo bezelstně, není pochyb, že jedním z pilířů západní kultury je Bible.

Společnost energeia o.p.s. realizovala projekt, jehož cílem je přiblížení biblických knih současnému sekulárnímu člověku. Jde o pět poetických knih, jež pojednávají o věčných tématech lásky, bolesti, smyslu života, víry a moudrosti. 

Současně jde o vynikající díla z literárního hlediska. Právě tato jejich stránka vynikne v přebásnění, jež přizpůsobuje jednotlivé obrazy představivosti moderního člověka. Cílem je oživení formy při zachování obsahu, a také zvýraznění krásy a aktuálnosti původních textů. Audio prezentace projektu.

Ve studiích DAMU a BITT vznikly nahrávky, na kterých vystupují přední čeští herci. Součástí jednotlivých audionahrávek je originální hudba, dotvářející atmosféru. Výsledkem je zvuk v nejvyšší kvalitě.

Nahrávky tvoří jeden celek, ale protože vycházely postupně, společnost energeia o.p.s. přizpůsobila prodej i těm, kdo si chtějí komplet sami poskládat. Můžete si tím pádem pořídit samostatně i bonus (audioknihu Přísloví), ke kterému dostanete zdarma krabičku na celý soubor. Audionahrávky vyšly v tomto pořadí:
Jób - Člověk soudí Boha
Píseň písní - Padesát odstínů lásky
Kazatel - Šalamounův grál
Žalmy - David a jeho blues (výběr nejznámějších žalmů)
Přísloví - Moudrost a její hostina (bonusový výběr textů z knihy Přísloví, k CD je zdarma přiložena krabička na celý soubor)
Biblická poezie. (komplet)
Paralelně s audionahrávkami vychází přebásněná biblická poezie také knižně v nakladatelství Porta libri.