Audioknihy

V poslední době se často mluví o „křesťanských hodnotách“ naší společnosti. Ať už je tento termín používán účelově nebo bezelstně, není pochyb, že jedním z pilířů západní kultury je Bible.

Společnost Energeia realizovala projekt, jehož cílem je přiblížení biblických knih současnému sekulárnímu člověku. Jde o pět poetických knih, jež pojednávají o věčných tématech lásky, bolesti, smyslu života, moudrosti a spirituality. 

Současně jde o vynikající díla z literárního hlediska. Právě tato jejich stránka vynikne v přebásnění, jež přizpůsobuje jednotlivé obrazy představivosti moderního člověka. Cílem je oživení formy při zachování obsahu, a také zvýraznění krásy a aktuálnosti původních textů. Audio prezentace projektu.

Ve studiích DAMU a BITT vznikly nahrávky, na kterých vystupují přední čeští herci. Součástí jednotlivých audionahrávek je originální hudba, dotvářející atmosféru. Výsledkem je zvuk v nejvyšší kvalitě.

Jako první vyšla v prosinci 2015 audionahrávka Jób - Člověk soudí Boha. Poté vyšla v květnu 2016 Píseň písní s podtitulem Padesát odstínů lásky. Na podzim se na pultech objevil Kazatel - Šalamounův grál poté i Žalmy - David a jeho blues (výběr nejznámějších žalmů) a Přísloví - Moudrost a její hostina (výběr oslavných textů z knihy Přísloví). K CD Přísloví je zdarma přiložena také krabička na celý soubor všech pěti CD. Ten je k dispozici také ve formě kompletu Biblické poezie.

Paralelně s audionahrávkami vychází přebásněná biblická poezie také knižně v nakladatelství Porta libri.

 

 
 
 
 
 
Kontaktní osoba
Daniel Raus
+420 606 634 843
daniel.raus@seznam.cz